Kancelaria

Komornik Sądowypiecztka

przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku

Elżbieta Ściślicka-Żakowicz

15-099 Białystok, ul.Legionowa 14/16 lok. 123

telefon/fax 085 732 46 89                                         

 


Rachunek bankowy:

Bank PEKAO SA O/Białystok

Nr 04 1240 5211 1111 0010 5131 4555


 
Licytacje nieruchomości
Więcej…
 
Licytacje ruchomości
Więcej…
 


Realizacja: PCon.pl usługi informatyczne